Hālāwai Hoʻonuiʻike Kumu 2015-2016
(Hoʻonuiʻike 2015-2016)

He papa kūloko kēia.