| Friday, February 9, 2018 |
Global event
Lā Hānau o Keʻelikōlani
12:00 AM
 

9.II.1826

Global event
Lā Hānau o Alexander Liholiho
12:00 AM
 

9.II.1834

Global event
Lā Kulāia (no Keʻelikōlani)
9:00 AM
 

No ka lā hānau o Ruth Luka Keanolani Kanāhoahoa Keʻelikōlani.

Aia ana ma ka Lumi Pāhiahia, hola 9 o ke kakahiaka ma Hale ʻŌlelo, Hilo, Hawaiʻi.