Niuolahiki on Twitter

Niuolahiki on Twitter

by Kumu ʻAlika -
Number of replies: 0
Aloha k?kou,

E n?n? i? Niuolahiki ma ka Twitter!  He ho???o wale n? k?ia no n? haum?na puni i ka ?enehana hou.  I laila ana n? ?ano ho?olaha like ?ole pili i n? ha?awina a me ka n?hou hoihoi ke loa?a.

E kele aku ?oukou i ?ane?i.

Aloha,
na Kumu ?Alika----


Aloha k?kou,

As another way of communicating with students of Niuolahiki, we will be giving Twitter a try.

If you are interested, please click here to be re-directed to our Twitter site and bookmark it:

If you are not sure what Twitter is, check out this short informative video here.

Aloha,
na Kumu ?Alika