| Sunday, February 9, 2020 |
Global event
Lā Hānau o Keʻelikōlani
12:00 AM
 

9.II.1826

Global event
Lā Hānau o Alexander Liholiho
12:00 AM
 

9.II.1834