ʻImiloa Hawaiian Word of the Day List

ʻO kēia ka papa inoa huaʻōlelo kilo hōkū Hawaiʻi hou no ka Huaʻōlelo Hawaiʻi o ka Lā.
Currently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

aoea

kik (noun) Nebula. Lit., gas cloud.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

aoea ana•hā

kik (noun) Reflection nebula. Lit., reflection nebula.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

papahele

kik (noun) floor.
Kāleka Huaʻōlelo Hale: Hawaiian Word Cards for the Home, Kupuna Emma Kauhi, 2000, ʻAha Pūnana Leo

ala hoʻo•kuʻi

kik (noun) Collision course. Aia kēlā hōkū puhipaka ma ke ala hoʻokuʻi i ka mahina! That comet is on a collision course with the moon! Lit., collision path.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

aka•hō•kū

kik (noun) Protostar, in astronomy. ʻO ke akahōkū nā kinoea a me nā ʻehu e pelu pū ana e kino mai ai he hōkū. A protostar consists of the gases and dust collapsing on itself to form a star. Lit., embryonic essence of a star.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

aka•hō•kū•hele

kik (noun) Protoplanet, i.e. a planet in the process of forming through accretion. Ma ka mūʻumehia ʻana o nā maulele lewa lipo e kino mai ai ke akahōkūhele. A protoplanet forms through the accretion of planetesimals. Lit., embryonic essence of a planet.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

ala kaʻi•holo

kik (noun) Conductor. He ala kaʻiholo ka wai no ka uila. Water is a conductor of electricity. Lit., conducting path.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

ana hoʻo•kohu

kik (noun) Standard measurement i.e. a measurement used as a standard for comparison, in science. Lit., authorized measure.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

ana kaʻa•kepa

kik (noun) Worm hole, a theoretical structure that forms a pathway or tunnel to another part of the universe. Ma nā kiʻiʻoniʻoni mōhihiʻo, ʻo ke ana kaʻakepa, he alahele ia ma waena o ʻelua ʻōnaeao ʻokoʻa. In sci-fi movies, the worm hole can be a path between two different universes. Lit., warp tunnel.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

ana•konu pā•pū•hea

kik (noun) Hydrostatic equilibrium, in science. Sh. anakonu + kāʻei pāpūhea.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press


Page:  1  2  3  (Next)
  ALL