ʻImiloa Hawaiian Word of the Day List


ʻO kēia ka papa inoa huaʻōlelo kilo hōkū Hawaiʻi hou no ka Huaʻōlelo Hawaiʻi o ka Lā.

All categories

Page: (Previous)   1  2  3  (Next)
  ALL

KIKINO (NOUN)

Ao ʻo Oort

kik (noun) The Oort Cloud, in astronomy. Lit., Oort cloud.


Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press


ao kō•ā•hō•kū

kik (noun) Interstellar cloud. Lit., interstellar cloud.


Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press


ao lā•toma

kik (noun) Molecular cloud. Lit., molecule cloud.


Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press


Ao•ea ʻAeko

kik (noun) Eagle Nebula, in astronomy. Lit., eagle nebula.


Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press


aoea

kik (noun) Nebula. Lit., gas cloud.


Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press


aoea ana•hā

kik (noun) Reflection nebula. Lit., reflection nebula.


Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press


aoea ʻiona

kik (noun) Emission nebula, also called an ionization nebula. Lit., ion nebula.


Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press


aoea kuke•hia

kik (noun) Planetary nebula. Comb. aoea + kuke + -hia.


Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press


Au ʻo Magellan

kik (noun) Magellanic stream, in astronomy. Lit., Magellan current.


Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press


hakakau

kik (noun) shelf.


Kāleka Huaʻōlelo Hale: Hawaiian Word Cards for the Home, Kupuna Emma Kauhi, 2000, ʻAha Pūnana LeoPage: (Previous)   1  2  3  (Next)
  ALL