paia

kik (noun) wall.


Kāleka Huaʻōlelo Hale: Hawaiian Word Cards for the Home, Kupuna Emma Kauhi, 2000, ʻAha Pūnana Leo

» ʻImiloa Hawaiian Word of the Day List