Site news

 
 
Kumu ʻAlika
Leok? Server Upgrade is Complete
by Kumu ʻAlika - Wednesday, August 20, 2008, 8:50 AM
 
Aloha k?kou, a mahalo k? ?oukou ho?omanawanui ?ana mai i k?ia pule a m?kou e ho???o ana e h?
 
Picture of Leinaala Silva
Re: Leok? Server Upgrade is Complete
by Leinaala Silva - Monday, August 25, 2008, 3:54 PM
 

Aloha Kumu Alika,

I am still unable to get the right hi fonts. I have downloaded from Kualono for windows but it doesnt' seem to apply it correctly. What am I doing wrong?

Leinaala