He paena kūikawā kēia no nā loiloi ʻohana hou apwa e hoʻohana ʻia e nā kahu me nā ʻohana Pūnana Leo.

Ua kāpa ʻia:  me nā Ana Mākau ʻŌlelo ʻEkolu Pae