He papa kēia no nā haumāna i aʻo mua ʻia nā haʻawina o nā puke Nā Kai ʻEwalu Beginning and Intermediate Lessons. He papa kēia e kālele nui ma ke kamaʻilio ʻana ma o ka heluhelu nūpepa me ka haʻi ʻōlelo kekahi.