He paena kēia no ko ke kuʻikahi o ke aukahi hoʻōla ʻōlelo Hawaiʻi.