THIS CLASS IS CLOSED

He papa kamaʻilio kēia me Kumu Liko no nā haumāna pae hoʻomaka. He 10 hui ʻana ma o Google+ Hangouts. Lā mua: 10 Ianuali 2015. Kāki: $320

Seats remaining: 0 o 9

Hui 1: Pʻ6: 1/10, 8:30am-10am PST
Hui 2: Pʻ6: 1/17, 8:30am-10am PST
Hui 3: Pʻ6: 1/24, 8:30am-10am PST
Hui 4: Pʻ6: 1/31, 8:30am-10am PST

Hui 5: Pʻ6: 2/21, 8:30am-10am PST
Hui 6: Pʻ6: 2/28, 8:30am-10am PST

Hui 7: Pʻ6: 3/7, 8:30am-10am PST
Hui 8: Pʻ6: 3/21, 8:30am-10am PST
Hui 9: Pʻ6: 3/28, 8:30am-10am PST

Hui 10: Pʻ6: 4/4, 8:30am-10am PST

Learn how to set up a Google+ account in order to participate in the upcoming class HERE.