| Friday, February 7, 2020 |
Global event
Lā Kulāia (no Keʻelikōlani)
8:30 AM
 

No ka lā hānau o Ruth Luka Keanolani Kanāhoahoa Keʻelikōlani.

Aia ana ma ka Lumi Pāhiahia, hola 9 o ke kakahiaka ma Hale ʻŌlelo, Hilo, Hawaiʻi.

Global event
Lā hoʻonui ʻike Kumu (ʻAʻohe kula)
8:30 AM