Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Next)
  ALL

“This is a wonderful

way to begin exploring the language. The lessons combine practical knowledge with insightful commentaries on the differences between ʻōlelo Hawaiʻi and English.” -Niuolahiki Self-directed Student


“This is an

outstanding on-line, initial entry course into the Hawaiian language (Chapter 1).” -Niuolahiki Self-directed Student

“This is an excellent

course absolutely worth the money spent for it. There should be more such language courses on the web, particularly for endangered languages.” -Niuolahiki Self-directed Student

“This provides

extra tutoring and review for my HAW101, 102 college courses.” -Niuolahiki Self-directed Student

“This self-directed

distance learning program has provided myself and family with the opportunity to remain a part of the meaningful movement to fully reestablish the Hawaiian language despite living now in Canada, with greatest appreciation, mahalo nui loa, Ola!” -Niuolahiki Self-directed Student

“This was a

well-presented introduction to the Hawaiian language, with testing along the way to reinforce what was learned.” -Niuolahiki Self-directed Student


“Topnotch instructor

and leadership makes communicative interaction rewarding and pleasurable. Mahalo nui loa e Kumu Nā‘ilima.” -Niuolahiki Papa Kamaʻilio Student


“Ua holomua nō

au i kēlā kau aku nei me ke kōkua o Kumu Nāʻilima. Ua hoʻoulu ʻia au e hoʻomau a e hana i nā haʻawina me ka wiwo ʻole.” -Niuolahiki Teacher-directed Student


“Ua loaʻa mai iaʻu

he mau mākau koʻikoʻi i hiki iaʻu ke holomua i ka ʻōlelo Hawaiʻi. Ua mākaukau wau i kēia papa me ke kumu no ka papa kamaʻilio a palena ʻole koʻu mahalo i ke kumu no nā mea aʻu i aʻo mai ai i loko o ia papa. He koa ʻōlelo Hawaiʻi au ma ka ʻāina ʻē a ʻo Niuolahiki ke kumu!” -Niuolahiki Teacher-directed Student


“Ua ulu koʻu ʻike

e pili ana i ke kuanaʻike Hawaiʻi, ka moʻomeheu Hawaiʻi a me nā ʻaoʻao ʻehā o ka mauli ola. Mahalo nui ʻia ka manawa kūpono no ka hoʻolohe ʻana aku i nā kānaka Hawaiʻi i kipa mai i ka papa. Ua ulu nō hoʻi koʻu ʻike e pili ana i nā kuanaʻike like ʻole o nā haumāna e noho ana ma nā ʻāina like ʻole.” -Niuolahiki Teacher-directed StudentPage: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Next)
  ALL