ʻImiloa Hawaiian Word of the Day List

ʻO kēia ka papa inoa huaʻōlelo kilo hōkū Hawaiʻi hou no ka Huaʻōlelo Hawaiʻi o ka Lā.Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  (Next)
  ALL

A

Ao ʻo Oort

kik (noun) The Oort Cloud, in astronomy. Lit., Oort cloud.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

ao kō•ā•hō•kū

kik (noun) Interstellar cloud. Lit., interstellar cloud.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

ao lā•toma

kik (noun) Molecular cloud. Lit., molecule cloud.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

Ao•ea ʻAeko

kik (noun) Eagle Nebula, in astronomy. Lit., eagle nebula.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

aoea

kik (noun) Nebula. Lit., gas cloud.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

aoea ana•hā

kik (noun) Reflection nebula. Lit., reflection nebula.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

aoea ʻiona

kik (noun) Emission nebula, also called an ionization nebula. Lit., ion nebula.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

aoea kuke•hia

kik (noun) Planetary nebula. Comb. aoea + kuke + -hia.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

Au ʻo Magellan

kik (noun) Magellanic stream, in astronomy. Lit., Magellan current.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

H

hakakau

kik (noun) shelf.
Kāleka Huaʻōlelo Hale: Hawaiian Word Cards for the Home, Kupuna Emma Kauhi, 2000, ʻAha Pūnana Leo


Page: (Previous)   1  2  3  (Next)
  ALL