Sunday, September 22, 2019, 12:20 AM
Site: Niuolahiki Distance Learning
Course: Niuolahiki Distance Learning (Niuolahiki)
Glossary: ʻImiloa Hawaiian Word of the Day List
M

mīkini hoʻomaloʻo lole

kik (noun) clothes dryer.
Kāleka Huaʻōlelo Hale: Hawaiian Word Cards for the Home, Kupuna Emma Kauhi, 2000, ʻAha Pūnana Leo

mīkini holoi lole

kik (noun) washing machine.
Kāleka Huaʻōlelo Hale: Hawaiian Word Cards for the Home, Kupuna Emma Kauhi, 2000, ʻAha Pūnana Leo