Wednesday, July 17, 2024, 1:42 PM
Site: Niuolahiki Online Learning
Course: Niuolahiki Online Learning (Niuolahiki)
Glossary: ʻImiloa Hawaiian Word of the Day List
M

mīkini hoʻomaloʻo lole

kik (noun) clothes dryer.


Kāleka Huaʻōlelo Hale: Hawaiian Word Cards for the Home, Kupuna Emma Kauhi, 2000, ʻAha Pūnana Leo

mīkini holoi lole

kik (noun) washing machine.


Kāleka Huaʻōlelo Hale: Hawaiian Word Cards for the Home, Kupuna Emma Kauhi, 2000, ʻAha Pūnana Leo