Saturday, January 25, 2020, 4:08 AM
Site: Niuolahiki Distance Learning
Course: Niuolahiki Distance Learning (Niuolahiki)
Glossary: ʻImiloa Hawaiian Word of the Day List
H

hakakau

kik (noun) shelf.
Kāleka Huaʻōlelo Hale: Hawaiian Word Cards for the Home, Kupuna Emma Kauhi, 2000, ʻAha Pūnana Leo

hō•kū hohoki

kik (noun) Neutron star. Manaʻo ʻia ʻo ka hōkū hohoki ka hopena o ka pūnohunohu ʻana o kekahi hōkū, e koe mai ana he ʻano hōkū i maupaʻa i nā huna hohoki. A neutron star is thought to be the remains of a nova, resulting in a type of star composed of neutrons. Sh. hōkū + huna hohoki.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press