He mau papa kūikawā kēia.

He papa kūikawā kēia. 1.8

He papa kūikawā kēia. 1.14

He papa kūikawā kēia. 1.15

He papa kūikawā kēia.

He papa kūikawā kēia.

He papa kūikawā kēia.

He papa kūikawā kēia.

He papa kūikawā kēia.