| Friday, February 8, 2019 |
Global event
Lā Hoʻokumu o ka Pūnana Leo o Waiʻanae
12:00 AM
 

8.Pepeluali.1993

Global event
Lā Kulāia (no Keʻelikōlani)
8:30 AM
 

No ka lā hānau o Ruth Luka Keanolani Kanāhoahoa Keʻelikōlani.

Aia ana ma ka Lumi Pāhiahia, hola 9 o ke kakahiaka ma Hale ʻŌlelo, Hilo, Hawaiʻi.