| Sunday, 5 August 2018 |
Global event
Lā Hapa 1: Keiki Pūnana Leo
7:00 AM