| Friday, 25 May 2018 |
Global event
Lā hoʻonui ʻike Kumu (ʻAʻohe kula)
8:30 AM