| Friday, 27 April 2018 |
Global event
Lā hoʻonui ʻike Kumu (ʻAʻohe kula)
8:30 AM