| Monday, August 26, 2019 |
Global event
Lā Mua o Ke Kau Hāʻulelau (Kulanui)
8:00 AM