KED 341: Ulu Ke Keiki KW17
(Papa ECE 11 - Ulu Ke Keiki KW17 KED 341)

He papa kūloko kēia.