Ana Mākau ʻŌlelo Hawaiʻi Limahana
(Ana Mākau ʻŌlelo Hawaiʻi Limahana Pūnana Leo)

He papa kūloko kēia.