KED 344: Ma Ka Hana Ka ʻIke 2 KL17
(Papa ECE 10 - Ma Ka Hana Ka ʻIke 2 KL17 KED 344)

ʻO kēia ka papa 10 o nā papa ECE.