Kōkua Kīnānā Pūnana Leo
(Kōkua Kīnānā HL15)

He papa kūikawā kēia.